Պատվերների ընդունում և կատարում. Նոր դպրոցի վարագույրներ

IMG_5779
IMG_5776
IMG_5864
«Պատվերների ընդունում և կատարում» նախագծի շրջանակներում այս անգամ էլ կարեցինք Նոր դպրոցի մթեցման վարագույրները: Նախագծին մասնակցում են մեկամյա ուսուցման սովորող՝ Մարիամ Խատրչյանը և քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանող`Յուրտաևա Լյուբան:
Աշխատանքը կատարել ենք հետևյալ հերթականությամբ`նախ չափերն ենք վերցրել, ձևել, մեքենայով կարել և կախել համապատասխան դասարաններում: Նախագծի արդյունքում սովորեցին ճիշտ չափեր վերցնել, ինքնուրույն ձևել և կարել մեքենայով:

Հոկտեմբեր ամսվա նախագծեր

IMG_5851
Հոկտեմբեր ամսից սկսել ենք նոր նախագիծ՝ «Տեսադաս»: Նախագծի նպատակն է պատրաստել ֆիլմ-տեսադաս, որում ներկայացված կլինեն թե ինչպես կարելի է տարբեր տեխնիկաներով ներկել հագուստները, շարֆերը, պայուսակներ, շապիկներ: Նախագիծը իրականացնում ենք կինո-ֆոտոյի խմբի դասավանդող՝ Անի Սարգսյանի և իր սովորողների հետ:
Շարֆիկին ներկում հանգույցի տեխնիկայով

IMG_5779
Շարունակում ենք «Պատվերների ընդունում և իրականացում» նախագիծ: Նախագծի ընթացքում ընդունում ենք պատվերներ (վարագույր, մեծ և փոքր ներքնակներ ներքնակներ, գոգնոց և այլ):

IMG_5431 IMG_5445
Շարունակելու ենք շապիկների, շարֆերի, պայուսակների, հագուստի վրա բատիկայով աշխատանքների կատարում: Նպատակն է սովորեցնել բատիկի տարբեր տեխնիկայի կիրառումը հագուստի մեջ:

IMG_5885
«Կարում ենք հագուստներ մեզ համար»
Նախնական մասնագիտական կրթության սովորողները իրենց համար կարում ենք հագուստներ: Նախագծի ընթացքում յուրաքանչյուր սովորող ընտրում է որևէ հագուստի ձև, ինքնուրույն ձևում, կարում:

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք 1
Նախագիծ՝ «Փորձի փոխանակում կամ թաշկինակների ներկում բատիկի հանգույցի տեխնիկայով»:
Քոլեջի պարտեզի սաների հետ թաշկինակների նկարում: Մասնակիցները մեկամյա ուսուցման սովորողներ և պստիկ քոլեջիկներ:

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ
Ամսվա ընթացքում իրականցրել ենք նախատեսած բոլոր նախագծերը
http://qolej.mskh.am/hy/node/4122

կայքում հրապարակած նյութեր, նախագծեր, ուսումնական նյութեր՝
http://qolej.mskh.am/hy/node/4140
http://qolej.mskh.am/hy/node/4141
http://qolej.mskh.am/hy/node/4142
http://qolej.mskh.am/hy/node/4167
http://qolej.mskh.am/hy/node/4168
http://qolej.mskh.am/hy/node/4169
http://qolej.mskh.am/hy/node/4199
http://qolej.mskh.am/hy/node/4200
http://qolej.mskh.am/hy/node/4201
http://qolej.mskh.am/hy/node/4204
http://qolej.mskh.am/hy/node/4207
http://qolej.mskh.am/hy/node/4218
http://qolej.mskh.am/hy/node/4219
http://qolej.mskh.am/hy/node/4222
http://qolej.mskh.am/hy/node/4223
http://qolej.mskh.am/hy/node/4240
http://qolej.mskh.am/hy/node/4242
http://qolej.mskh.am/hy/node/4243

«Շարֆի ներկում հանգույցի տեխնիկայով». տեսադաս #1


http://mijin.mskh.am/12404

Ամսվա ընթացքում մասնակցել եմ բոլոր սեմինարներին, մեդիաչորեքշաբթիներին: